Εμφάνιση και Διαχείριση Πιστοποιητικών από Αρχές Πιστοποίησης

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν στην εμφάνιση και διαχείριση των πιστοποιητικών ασφαλείας χρησιμοποιώντας τον Internet Explorer. Εναλλακτικές οδηγίες: Firefox.

Ενδεχομένως μπορεί να χρειαστεί η εμφάνιση και διαχείριση των πιστοποιητικών από αρχές πιστοποίησης, αφού έχετε κάνει την εγκατάστασή τους σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες. Μία τέτοια Αρχή Πιστοποίησης είναι αυτή του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, που σκοπός της είναι να εγγυηθεί την ασφάλεια των δικτυακών συνδέσεων με αυτό και την ιδιωτικότητα των προσωπικών στοιχείων (όπως διευθύνσεις και περιεχόμενα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων), καθώς και να αποτρέψει τη διαρροή των προσωπικών κωδικών σας.

Για τη διαχείριση των πιστοποιητικών, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Επιλέξτε Internet Options (Επιλογές Internet) είτε από το Control Panel των Windows:

Εικόνα από τη διαδικασία επεξεργασίας πιστοποιητικών

...είτε από το αντίστοιχο μενού του Internet Explorer:

Εικόνα από τη διαδικασία επεξεργασίας πιστοποιητικών

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, επιλέγετε με τη σειρά Content > Certificates... (Περιεχόμενο > Πιστοποιητικά...)

Εικόνα από τη διαδικασία επεξεργασίας πιστοποιητικών

Στο παράθυρο των πιστοποιητικών, επιλέγετε Trusted Root Certification Authorities:

Εικόνα από τη διαδικασία επεξεργασίας πιστοποιητικών

Αφού επιλέξετε ένα πιστοποιητικό, με "διπλό κλικ" μπορείτε να δείτε πληροφορίες για αυτό:

Εικόνα από τη διαδικασία επεξεργασίας πιστοποιητικών Εικόνα από τη διαδικασία επεξεργασίας πιστοποιητικών

Μεταξύ άλλων, μπορείτε να επιβεβαιώσετε την εγκυρότητα του πιστοποιητικού, διασταυρώνοντας το "αποτύπωμά" του:

Εικόνα από τη διαδικασία επεξεργασίας πιστοποιητικών