Υπηρεσία Καταλόγου

Η Υπηρεσία Καταλόγου("White Pages") βρίσκεται στη διεύθυνση:

http://directory.uoa.gr

Ο κατάλογος προς το παρόν περιλαμβάνει μόνο τα τμήματα που έχουν μεταβεί στο νέο σχήμα υπηρεσιών (IMAP E-mail, νέο Webmail).

Η ανεξάρτητη εφαρμογή τηλεφωνικού καταλόγου εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη.