Πιστοποιητικό Ασφαλείας

Γενικά

Το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ασφαλείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εκδίδεται από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου. Η εγκατάστασή του είναι απαραίτητη για τη χρήση των υπηρεσιών του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ, αφού εγγυάται την ασφάλεια των δικτυακών συνδέσεων με αυτό, την ιδιωτικότητα των προσωπικών στοιχείων (όπως διευθύνσεις και περιεχόμενα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων) και αποτρέπει τη διαρροή των προσωπικών κωδικών σας.

Ρυθμίσεις

1. Κατεβάζετε το πρόγραμμα εγκατάστασης στο σταθμό εργασίας σας:

UoA_Cert.exe

2. Εκτελείτε το αρχείο UoA_Cert

Προσοχή:
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα

3. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ενημερώνεστε για την εξέλιξη της διαδικασίας εγκατάστασης του πιστοποιητικού όπου, Σε περίπτωση επιτυχούς εγκατάστασής, εμφανίζεται το μήνυμα:

(Windows XP) (Windows Vista)

Σε περίπτωση που είχατε ήδη το πιστοποιητικό εγκατεστημένο, εμφανίζεται το μήνυμα

(Windows XP) (Windows Vista)