Εγκατάσταση του Πιστοποιητικού Ασφαλείας

Σημείωση: Οι οδηγίες εγκατάστασης πιστοποιητικού είναι διαθέσιμες σε αναλυτική μορφή, για συγκεκριμένους browsers: Internet Explorer, Mozilla Firefox. Οι οδηγίες που ακολουθούν στη συνέχεια είναι γενικές.

Το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ασφαλείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εκδίδεται από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου. Η εγκατάστασή του είναι απαραίτητη για τη χρήση των υπηρεσιών του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ, αφού εγγυάται την ασφάλεια των δικτυακών συνδέσεων με αυτό, την ιδιωτικότητα των προσωπικών στοιχείων (όπως διευθύνσεις και περιεχόμενα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων) και αποτρέπει τη διαρροή των προσωπικών κωδικών σας.

Για να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση του πιστοποιητικού, ακολουθήστε τον σύνδεσμο: http://www.noc.uoa.gr/uoa-ca.crt, ή εισάγετε τη διεύθυνση του πιστοποιητικού απ'ευθείας στη γραμμή διεύθυνσης του browser σας.

Για την εισαγωγή του πιστοποιητικού στον browser σας ή στην εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις οδηγίες του προγράμματος ή του λειτουργικού συστήματος.

Το Κ.ΛΕΙ.ΔΙ. παρέχει οδηγίες για τους δύο δημοφιλείς browsers:

Firefox
Firefox
Internet Explorer
Internet Explorer

Διασταύρωση της Εγκυρότητας του Πιστοποιητικού

Σημειώστε ότι για να σιγουρευτείτε ότι το πιστοποιητικό είναι έγκυρο και δεν έχει παραποιηθεί, μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να επιβεβαιώσετε τη σειρά χαρακτήρων που εμφανίζονται στο "αποτύπωμά" του ("thumbprint"). Η σειρά αυτή είναι χαρακτηριστική για το πιστοποιητικό, και μπορεί να διασταυρωθεί στα εξής σημεία: