Εμφάνιση και Διαχείριση Πιστοποιητικών από Αρχές Πιστοποίησης

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν στην εμφάνιση και διαχείριση των πιστοποιητικών ασφαλείας χρησιμοποιώντας τον Firefox. Εναλλακτικές οδηγίες: Internet Explorer.

Ενδεχομένως μπορεί να χρειαστεί η εμφάνιση και διαχείριση των πιστοποιητικών από αρχές πιστοποίησης, αφού έχετε κάνει την εγκατάστασή τους σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες. Μία τέτοια Αρχή Πιστοποίησης είναι αυτή του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, που σκοπός της είναι να εγγυηθεί την ασφάλεια των δικτυακών συνδέσεων με αυτό και την ιδιωτικότητα των προσωπικών στοιχείων (όπως διευθύνσεις και περιεχόμενα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων), καθώς και να αποτρέψει τη διαρροή των προσωπικών κωδικών σας.

Για τη διαχείριση των πιστοποιητικών, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Επιλέξτε Tools > Options:

Εικόνα από τη διαδικασία επεξεργασίας πιστοποιητικών

Επιλέξτε με τη σειρά: Advanced -> Encryption -> View Certificates:

Εικόνα από τη διαδικασία επεξεργασίας πιστοποιητικών

Επιλέξτε Authorities. Θα εμφανιστεί η λίστα των πιστοποιητικών των Αρχών Πιστοποίησης.

Εικόνα από τη διαδικασία επεξεργασίας πιστοποιητικών

Σε αυτήν την οθόνη μπορείτε να πραγματοποιήσετε διάφορες ενέργειες, όπως: